MG-MARKETING - Gold & Silber als Anlage kaufen für alle. Fair, sicher, transparent und einfach!
 
Logo
deutsch english magyar

 

Kontakt Kontakt
Edelmetall-Shop  
Tools Termine Downloads
Landingpage
 
 
 

Pfeil rechts MG-Network

Általános Üzleti Feltételek

Line

§ 1 Érvényességi terület:

 

Az MG-Marketing GmbH és a megrendelő közötti üzleti kapcsolatra kizárólag a következő Általános Üzleti Feltételek érvényesek a megrendelés időpontjában érvényes szövegváltozatban. Az MG-Marketing nem ismeri el a megrendelő eltérő feltételeit, hacsak az MG-Marketing GmbH írásban kifejezetten egyet nem ért azok érvényességével.

 

§ 2 Tájékoztatási kötelezettségek:

 

MG-Marketing GmbH: bejegyezve a Nürnbergi Járásbíróság cégjegyzékébe a HRB 23296 számon. Törvényes képviselő: MG-Marketing GmbH – Edison Straße 60 – 90431 Nürnberg. Képviseli az önálló képviseleti joggal rendelkező  Antonin Kempny ügyvezető. Telefon: +49 (0)911 / 2 165 876, Telefax: +49 (0)911 / 2 165 878

 

§ 3 Elismerés:

 

Az MG-Marketing GmbH Általános Üzleti Feltételei a megrendelés aláírásával kifejezetten elfogadottnak és elismertnek tekintendők.

 

§ 4 Szerződéskötés:

 

A megrendelés adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatot jelent az MG-Marketing GmbH számára. Az adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha a megrendelt termék(ek)ért történő befizetés beérkezett az MG-Marketing GmbH számlájára. A vételigazolás legkésőbb a következő munkanapon történik e-mail, posta vagy fax útján.  A szerződéses partner az MG-Marketing GmbH. Az MG-Marketing GmbH kiskorúaknak vásárlási célra nem kínál termékeket. A gyermekeknek szánt termékeket is csak 18. életévüket betöltött felnőttek vásárolhatják meg.

 

§5 Visszavonás (elállás) joga:

 

Megrendelését két héten belül az ok megjelölése nélkül szöveges formában (levél, fax, e-mail) visszavonhatja (attól elállhat). A határidő legkorábban e kioktatás kézhez vételével kezdődik. A visszavonási határidő figyelembe vételéhez elegendő a visszavonás időben történő elküldése. A visszavonást az alábbi címre kell küldeni:

MG-Marketing GmbH – Edison Straße 60 – 90431 Nürnberg

 

§ 6 Nem áll fenn visszavonási jog:

 

A Kereskedelmi Törvénykönyv 312. d. § 4. bekezdés 6. pontja szerint nem áll fenn visszavonási jog, ha az üzlet tárgyát képező áruk ára a pénzpiacon olyan ingadozásoknak van kitéve, melyekre a vállalkozónak nincs befolyása és ezek az ingadozások a visszavonási határidőn belül felléphetnek. 

 

§ 7 Garancia:

 

Az  MG-Marketing GmbH garantálja az eladott nemesfémek mindenkori eladási áron történő fizikai kiszállítását. A nemesfémek alakja és fajtája a forgalomban levő rúd (finomarany 1 g, 2,5 g, 5 g vagy 10 g súlyú aranyrudak, és finomezüst 10 g, 20 g, 31,1 g vagy 50 g súlyú ezüstrudak formájában, de megkeresésre nagyobb egységek is lehetségesek) és megfelelnek a londoni valamint a dubai „Good Delivery” (“Jó szállító”) minősítésnek.

 

§ 8 Fizetés:

 

A vevő átutalással fizeti meg az árut, adott esetben állandó megbízással. A kifizetéseket belföldről és külföldről díjmentesen, valamint banki költségektől mentesen kell számlánkon jóváírni.

 

§ 9 Tulajdonjog fenntartás:

 

Az MG-Marketing GmbH az ár teljes kifizetéséig fenntartja az áru feletti tulajdonjogát.

 

§ 10 Árak és elküldés:

 

Az ajánlott árak – napi aktuális ár a  www.mg-marketing.de honlapon – bruttó árként értendők az ÁFÁ-val együtt, de vámok, biztosítás és szállítási költségek nélkül. Az ÁFÁ-t – amennyiben felmerül –, valamint az egyéb fent jelzett költségeket belföldön és külföldön történő szállítás esetén egyaránt a vevőnek kell megfizetnie, mint behozatali-, illetve forgalmi adót.  A megrendelt árukat 2-6 héttel a fizetés beérkezése után a megadott szállítási címre küldjük.  A szállítás túl alacsony raktárkészlet miatt késhet. Erről e-mailben tájékoztatjuk a vevőt. A biztosított futárküldemény árát a szállítási költségkalkulátor segítségével számítjuk ki, mely a www.mg-marketing.de/versand weblapon található.

 

§ 11 Nemesfém előfizetés:

 

Választása szerint minden 3 vagy 6 hónapban automatikusan szállítunk 1 g, 2,5 g, 5 g vagy 10 g súlyú aranyrudakat, illetve 10 g, 20 g, 31,1 g vagy 50 g súlyú ezüstrudakat. A szállítandó egységek kiszámítása a mindenkori aktuális árlista (www.mg-marketing.de) napi árfolyama szerint történik, minden 3. vagy 6. részösszegnek az MG-Marketing GmbH számlájára törtrénő beérkezése után.   A beérkezett összegek esetleges többletét a következő szállításhoz írjuk jóvá.  A szállítás költségeit – Németországban 9,90 € (ÁFÁ-val együtt), külföldi EU-országokba és Svájcba 19,90 € (ÁFÁ-val együtt) a vevő  viseli. Rögzített futamidőre vonatkozóan nem történik megállapodás. A havi összeg bármikor elhalasztható.

 

§ 12 Felelősség:

 

Kárfelelősségünk kizárt, amennyiben a kárt nem valamely általunk vállalandó kötelesség szándékos vagy durván gondatlan megszegése okozta. Ez érvényes a törvényes képviselőink és teljesítési segédeink kötelességszegéseire is.

 

§ 13 Hiányosságok:

 

A vevőnek a kézbesítés után haladéktalanul át kell vizsgálnia szállítmányunkat, és a felismerhető hiányosságokat három napon belül (postai bélyegző) írásban kell közölnie.

 

§ 14 Adatvédelem:

 

A vevők adatait a Szövetségi Adatvédelmi Törvény szerint bizalmasan kezeljük.

 

§ 15 Alkalmazandó jog / bírói illetékesség / teljesítés helye:

 

A német jog érvényes, amennyiben más jogszabály  megfelelő alkalmazására nem történik hivatkozás. Az illetékes bíróság székhelye és a teljesítési hely Nürnberg

 

§ 16 Írásbeli forma:

 

Minden megállapodás írásos formát igényel. Ez érvényes az írásos formáról történő lemondásra is.

 

§ 17 Mentesítő záradék:

 

Amennyiben az ÁÜF alapján a vevővel megkötött jelen szerződésnek egyes rendelkezései hatálytalannak bizonyulnak, az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát. Érvénytelen, tisztázatlan vagy végrehajthatatlan rendelkezés úgy helyettesíthető, illetve tisztázható, hogy az általa szándékolt gazdasági célt elérje. A szerződés hiányai a szándékolt gazdasági célnak megfelelően töltendők ki.     

 

MG Marketing GmbH Telefon: +49 (0)911. 2 165 876
Edison Straße 60 Telefax: +49 (0)911. 2 165 878
90431 Nürnberg E-Mail: info@mg-marketing.de

 

Kioktatás a visszavonásról: ettől a megrendeléstől az visszavonási jogról szóló kioktatás után 14 napon belül az ok megjelölése nélkül, a visszavonás szöveges formában (levél, fax, e-mail) történő benyújtásával elállhatok. A határidő akkor kezdődik, amikor a visszavonásról szóló kioktatást közölték. A visszavonási jog legkésőbb hat hónappal a szerződés megkötése után szűnik meg. A visszavonást postán, faxon vagy e-mailben kell elküldeni az MG-Marketing GmbH - Edison Straße 60 – 90431 Nürnberg címre. 

 

Nem áll fenn visszavonási jog: a Kereskedelmi Törvénykönyv 312. d. § 4. bekezdés 6. pontja szerint nem áll fenn visszavonási jog, ha az üzlet tárgyát képező áruk ára a pénzpiacon olyan ingadozásoknak van kitéve, melyekre a vállalkozónak nincs befolyása és ezek az ingadozások a visszavonási határidőn belül felléphetnek. 

 

A visszavonás következményei: a visszavonási jogra vonatkozóan – amennyiben más nincs meghatározva – a törvényes visszalépésről szóló előírásokat alkalmazzuk, a Kereskedelmi Törvénykönyv 346. §-ával megegyező módon. Eszerint a megkapott teljesítéseket vissza kell adni, és a húzott hasznokat ki kell adni.

 

Stand: 08.09.2011

  Unbenanntes Dokument Unbenanntes Dokument Unbenanntes Dokument

Pfeil rechts News

Friss hírek az Ön számára
Line

Home - CTX Swiss Army
Unbenanntes Dokument

Pfeil rechts News

Számolja ki megtakarítását aranyban úgy, mintha már korábban elkezdte volna a nemesfémre történő előfizetést!
Line

Havi
Összeg

Év

Aranytulajdon ma

0,00 g

Aranyérték jelenleg (kb.)

0,00 €

Ráfordítás összesen

0,00 €
42 év alatt

Unbenanntes Dokument

Pfeil rechts News

Számolja ki megtakarítását aranyban és ezüstben úgy, mintha már korábban vásárolt volna nemesfémeket!
Line

 
Unbenanntes Dokument
ÁRAK | IMPRESSZUM | ÁÜF - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK |
Minden jog fenntartva a szellemi tulajdon védelmére - © 2013 by MG-Marketing GmbH -Nürnberg - TEL +49 (0)911. 2 165 876
tervezte: a DER MEDIENARCHITEKT webügynökség